Menu

Bilorientering

Bilorientering, som ofta helt enkelt kallas Bil-O, både liknar och skiljer sig från traditionell orientering, där den största och mest uppenbara skillnaden är att bilorientering sker i en bil, och inte till fots. Bilorienteringens ursprung är inte heller traditionell orientering; istället har denna motorsportsgren

Dragracing

Dragracing är en motorsport som har sina rötter i USA. Den går ut på att man från stillastående ska åka en sträcka på antingen en fjärdedels engelsk mil eller en åttondels engelsk mil, vilket motsvarar 402,336 meter respektive 201,168 meter. Det handlar med andra

Rally

Rally är en gren inom motorsport, där tävlingarna körs på långa sträckor. Sträckorna är så kallade ”specialsträckor”, som vid tävlingar har stängts av för vanlig trafik. Målet vid en rallytävling är, som i de flesta motorsportsgrenar, att köra hela sträckan från start till mål

Folkrace – hårda tag i låg hastighet

  Motorsport är ett samlingsnamn för en rad olika tävlingsformer som innefattar motordrivna fordon. En sådan form är till exempel folkracing. Detta är en tävlingsform inom motorsporten som inte får lika mycket uppmärksamhet eller är lika glamorös som andra grenar så som bland annat

Motorsport – dyrt och glamoröst

  Det finns massor av olika motorsporter och även om de olika varianterna skiljer sig väsentligt åt så finns det för det mesta även flera likheter mellan dem. Dels så handlar det så klart om att köra riktigt, riktigt fort och att kunna kontrollera

Speedway – en riktig folksport

  Speedway är en av de sporter som kanske allra mest fångar den svenska folksjälen. Denna dammiga och fartfyllda motorsport är något som verkligen engagerar oss. Vi har till och med en riktigt bra och viktig sport-liga inom speedwayen i Sverige. Elitserien engagerar många
pinstagram